Woord vooraf PLUK #5

Voor veel mensen staan de feestdagen in het teken van familie. Zo ook voor de inzenders van PLUK, bleek tijdens het samenstellen van dit vijfde nummer: we kregen veel teksten met hoofd- of bijrollen voor familieverhoudingen, ook al waren de vertalingen hartje zomer gemaakt. Een gedegen voorbereiding op de decemberperikelen, hopen wij.

Deze nieuwe PLUK bevat verhalen en poëzie over broers en zussen, vaders en (aanstaande) moeders, avonturen van familie overzee én introduceert het nieuwe begrip ‘oudolescentie’. Maar de relaties en verbanden in dit nummer beperken zich niet tot de inhoud van de verhalen: ook tússen de teksten zijn allerlei verbanden te ontdekken, zij het niet van familiaire aard. We werkten samen met CELA, kort voor: ‘Connecting Emerging Literary Artists’, een tweejarig Europees project dat jonge schrijvers, vertalers en literaire programmamakers uit zes verschillende landen met elkaar verbindt. Dat leverde drie verhalen op van hier nog onbekende auteurs en vertalers.

Wellicht ging het er minder harmonieus aan toe bij de vertaal-slam: twee vertalers presenteren elk een eigen versie van een en hetzelfde verhaal, met de brontekst erbij, zodat u zich kunt verbazen over hun verschillende keuzes of zelf alternatieven kunt bedenken. Anderen waren juist eensgezind: een drietal maakte samen één vertaling. Tot slot is er een schrijver die het niet bij één taal houdt, ontdekt door twee nieuwe vertalers: de een vertaalde een verhaal uit het Engels, de ander uit het Spaans. Zoek de verschillen, of juist de overeenkomsten.

Intussen wordt er in de verhalen chardonnay en bier geschonken en gaan sommige personages zelfs aan de whisky. Een bruisende PLUK dus, met werk van Wendy Chen, Robert Coover, Livia Franchini, Maxim Leo & Jochen Gutsch, Julia Jessen, Barbara Pym, Valério Romão, Mauricio Ruiz en Mariana Torres.

Veel leesplezier!

De redactie