Koen Boelens & Helen Zwaan

Koen Boelens (1991) en Helen Zwaan (1995) ontmoetten elkaar ruim een jaar geleden tijdens de Master Vertalen, waar zij allebei voor het literaire traject kozen. Aan het eind van dat jaar besloten ze de krachten te bundelen, wat resulteerde in deze vertaling in PLUK. Afgelopen maart heeft Helen drie gedichten van Carol Ann Duffy vertaald voor de bloemlezing Dichterbijen / Poet Bees en hebben ze ieder ook een vertaling mogen maken voor Filter. Koens vertaling verscheen eind juni; die van Helen verscheenĀ eind december. Inmiddels is Koen af-gestudeerd met een onderzoek naar de stilistische elementen die ten grondslag liggen aan de groei die Stephen Dedalus doormaakt in A Portrait of the Artist as a Young Man, loopt Helen stage op de bureauredactie bij Atlas Contact en zijn ze druk op zoek naar een volgend vertaalproject om zich samen op te storten.

koenboelens@gmail.com
zwaanhelen@gmail.com