Voorwoord PLUK #1

Beste lezer,

De nieuwe oogst is binnen, uit alle windstreken verzameld door de vertalers die in dit nieuwe tijdschrift debuteren. Tot dusver onopgemerkt gebleven literatuur uit verre en nabije landen, voor u ontdekt en geplukt.

Vertalers blijven meestal op de achtergrond, als de stille krachten van de literatuur. Zij doen het monnikenwerk en slechten de taalbarrière die u scheidt van literatuur in andere talen. Hun taak speelt zich doorgaans af in de anonimiteit. Maar vertalers zijn ook de beste, meest aandachtige lezers en gaan als eersten na de auteur een diepgaande relatie aan met de tekst.

De vertaler is ook een literaire verkenner, die uw buitenlandse leesvoer voorproeft en keurt. Vooral uit kleinere taalgebieden zijn het de vertalers die nieuwe (of vergeten) auteurs signaleren en onder de aandacht van Nederlandse en Belgische uitgevers brengen. Uitgevers laten zich inspireren door het advies dat een literair vertaler uitbrengt in een leesrapport, vergezeld van de vertaling van een hoofdstuk of fragment. In die gevallen spelen vertalers een belangrijke rol in het ontsluiten van de wereldliteratuur.

Ons kleine taalgebied heeft vanouds een bloeiende vertaalcultuur. De literaire infrastructuur is vanuit buitenlandse optiek jaloersmakend te noemen. Er zijn het Nederlands Letterenfonds en het Vlaamse Fonds voor de Letteren, die beurzen toekennen voor literaire vertalingen. Er is het Expertisecentrum Literair Vertalen. Er zijn podia waarop auteurs en vertalers hun werk kunnen presenteren aan het publiek. Er zijn voorleesavonden in boekhandels en bibliotheken, de jaarlijkse Vertalersgeluktournee en subsidies voor leesclubs om vertalers uit te nodigen. Er zijn prijzen voor vertalers, zoals de Letterenfonds Vertaalprijs, de Filter Vertaalprijs, de Europese Literatuurprijs, de Brockway Prize en de Martinus Nijhoffprijs.

Waarom dan een nieuw vertaaltijdschrift?

Omdat er opleidingen zijn waar de toekomstige vertalers, uw verkenners en voorproevers het ambacht leren. Opleidingen die een hoog niveau nastreven, waar jonge en niet meer zo jonge vertalers het vak leren, en waar ervaren collega’s hun kennis doorgeven aan volgende generaties.

Het tijdschrift dat u in handen hebt, PLUK, de oogst van nieuwe vertalers, wordt gemaakt door alumni en docenten van de Vertalersvakschool in Amsterdam en enkele alumni van de Master Literair Vertalen in Utrecht. Het tijdschrift bundelt zo de krachten van de twee grootste vertaalopleidingen in Nederland.

PLUK is het podium waarop afgestudeerde vertalers debuteren met hun vertaling van zelfgekozen, vaak nog onbekende of ten onrechte in vergetelheid geraakte auteurs. In elk nummer van het tijdschrift PLUK maakt u kennis met onvertaald gebleven poëzie, korte verhalen en romanfragmenten uit alle uithoeken van de wereld.

Per nummer selecteert de redactie inspirerende literaire ontdekkingen van getalenteerde alumni, die zij ontsluiten voor de Nederlandse markt. Elke ontdekking is voorzien van een introductie waarin auteur en tekst, maar ook interpretatie en vertaling aan bod kunnen komen. PLUK wil een brug slaan tussen vertaler en lezer, vertaler en boekhandelaar, vertaler en uitgever.

Dit eerste nummer van tijdschrift PLUK is mogelijk gemaakt door vertaalster en docente Elly Schippers, die met een gulle donatie de kosten voor haar rekening heeft genomen. De redactie dankt Elly Schippers voor dit genereuze gebaar en draagt het eerste nummer aan haar op.

Wij stellen u in dit eerste nummer van PLUK negen auteurs en hun vertalers voor, met acht verhalen en romanfragmenten die zijn vertaald uit het Deens, Engels, Italiaans, Japans en Spaans, en aangevuld met een column van de Duitse vertaalster van Griet Op de Beeck. Wij hopen dat onze oogst naar meer smaakt.

De redactie van PLUK