Voorwoord PLUK #1

Beste lezer,

De nieuwe oogst is binnen, uit alle windstreken verzameld door de vertalers die in dit nieuwe tijdschrift debuteren. Tot dusver onopgemerkt gebleven literatuur uit verre en nabije landen, voor u ontdekt en geplukt.

Vertalers blijven meestal op de achtergrond, als de stille krachten van de literatuur. Zij doen het monnikenwerk en slechten de taalbarrière die u scheidt van literatuur in andere talen. Hun taak speelt zich doorgaans af in de anonimiteit. Maar vertalers zijn ook de beste, meest aandachtige lezers en gaan als eersten na de auteur een diepgaande relatie aan met de tekst.

De vertaler is ook een literaire verkenner, die uw buitenlandse leesvoer voorproeft en keurt. Vooral uit kleinere taalgebieden zijn het de vertalers die nieuwe (of vergeten) auteurs signaleren en onder de aandacht van Nederlandse en Belgische uitgevers brengen. Uitgevers laten zich inspireren door het advies dat een literair vertaler uitbrengt in een leesrapport, vergezeld van de vertaling van een hoofdstuk of fragment. In die gevallen spelen vertalers een belangrijke rol in het ontsluiten van de wereldliteratuur.

Ons kleine taalgebied heeft vanouds een bloeiende vertaalcultuur. De literaire infrastructuur is vanuit buitenlandse optiek jaloersmakend te noemen. Er zijn het Nederlands Letterenfonds en het Vlaamse Fonds voor de Letteren, die beurzen toekennen voor literaire vertalingen. Er is het Expertisecentrum Literair Vertalen. Er zijn podia waarop auteurs en vertalers hun werk kunnen presenteren aan het publiek. Er zijn voorleesavonden in boekhandels en bibliotheken, de jaarlijkse Vertalersgeluktournee en subsidies voor leesclubs om vertalers uit te nodigen. Er zijn prijzen voor vertalers, zoals de Letterenfonds Vertaalprijs, de Filter Vertaalprijs, de Europese Literatuurprijs, de Brockway Prize en de Martinus Nijhoffprijs.

Waarom dan een nieuw vertaaltijdschrift?

Omdat er opleidingen zijn waar de toekomstige vertalers, uw verkenners en voorproevers het ambacht leren. Opleidingen die een hoog niveau nastreven, waar jonge en niet meer zo jonge vertalers het vak leren, en waar ervaren collega’s hun kennis doorgeven aan volgende generaties.

Het tijdschrift dat u in handen hebt, PLUK, de oogst van nieuwe vertalers, wordt gemaakt door alumni en docenten van de Vertalersvakschool in Amsterdam en enkele alumni van de Master Literair Vertalen in Utrecht. Het tijdschrift bundelt zo de krachten van de twee grootste vertaalopleidingen in Nederland.

PLUK is het podium waarop afgestudeerde vertalers debuteren met hun vertaling van zelfgekozen, vaak nog onbekende of ten onrechte in vergetelheid geraakte auteurs. In elk nummer van het tijdschrift PLUK maakt u kennis met onvertaald gebleven poëzie, korte verhalen en romanfragmenten uit alle uithoeken van de wereld.

Per nummer selecteert de redactie inspirerende literaire ontdekkingen van getalenteerde alumni, die zij ontsluiten voor de Nederlandse markt. Elke ontdekking is voorzien van een introductie waarin auteur en tekst, maar ook interpretatie en vertaling aan bod kunnen komen. PLUK wil een brug slaan tussen vertaler en lezer, vertaler en boekhandelaar, vertaler en uitgever.

Dit eerste nummer van tijdschrift PLUK is mogelijk gemaakt door vertaalster en docente Elly Schippers, die met een gulle donatie de kosten voor haar rekening heeft genomen. De redactie dankt Elly Schippers voor dit genereuze gebaar en draagt het eerste nummer aan haar op.

Wij stellen u in dit eerste nummer van PLUK negen auteurs en hun vertalers voor, met acht verhalen en romanfragmenten die zijn vertaald uit het Deens, Engels, Italiaans, Japans en Spaans, en aangevuld met een column van de Duitse vertaalster van Griet Op de Beeck. Wij hopen dat onze oogst naar meer smaakt.

De redactie van PLUK

 

Mariapia Veladiano

Mariapia Veladiano

Auteur

Mariapia Veladiano (Vicenza, 1960) ontving in 2010 met het manuscript van La vita accantode Premio Calvino, een prijs voor debuterende schrijvers. In 2011 verscheen de roman bij Einaudi. Het boek werd in Italië goed ontvangen en behoorde meteen tot de vijf finalisten van de Premio Strega. Veladiano eindigde als tweede. La vita accantois in het Engels, Frans en Spaans vertaald, en de roman is bewerkt voor theater. De filmrechten zijn gekocht door regisseur Marco Bellocchio (bekend van o.a. de film Vincere).

Rebecca is lelijk. Haar moeder is na haar geboorte in een depressie geraakt en heeft haar nooit vastgehouden of zelfs maar aangeraakt. Haar vader weet niet hoe hij met de situatie moet omgaan en laat het allemaal gebeuren. Niet haar ouders, maar haar tante Erminia, kindermeisje Maddalena, juf Albertina en vriendinnetje Lucilla bekommeren zich om het kind en zien haar zoals ze werkelijk is.

Het enige wat prachtig is aan Rebecca zijn haar handen. Waren het juist handen die haar familie vanwege een erfelijke afwijking generaties lang zorgen hebben gebaard, voor Rebecca betekenen ze haar redding. Ze blijkt prachtig piano te kunnen spelen en dat talent bevrijdt haar uit haar isolement. Rebecca observeert en registreert genadeloos het ongemak van iedereen die met haar in contact komt. Maar wat ze ook beschrijft, nooit beklaagt ze zich over haar lot. Door de relativerende en vaak ironische manier waarop ze over haar leven vertelt, verschuift het perspectief langzaam van een lelijk meisje naar een wereld die misschien wel lelijker is dan zijzelf.

Niet alleen haar uiterlijk, ook haar familie is een obstakel op weg naar een normaal leven. Al haar familieleden zitten op grond van hun verleden gevangen in hun eigen onmacht, wat Maddalena op een dag tegen Rebecca doet verzuchten: ‘Jij bent de enige die normaal is in dit huis, de enige.’

Fragment
Ada Duker

Ada Duker

Vertaler

Ada Duker (1951) is kunstenares, met een speciale fascinatie voor de Italiaanse architectuur en een van de kopstukken daarvan, Andrea Palladio. In 2010 besloot zij haar kennis van de Italiaanse taal en cultuur ook op literair gebied in de praktijk te brengen en twee jaar later voltooide zij haar opleiding tot vertaler Italiaans aan de Vertalersvakschool.

Ze kreeg daarna een talentbeurs van de school en werkte met Yond Boeke als mentor aan een vooralsnog niet gepubliceerde vertaling van Missen van Diego De Silva. Ada vertaalde de catalogus van de grote Morandi-tentoonstelling in Brussel in 2013. In 2016 verscheen 1001 Italianen, over vijf eeuwen immigratie naar Nederland, dat zij samen met Yond Boeke vertaalde. Dit jaar verscheen ook Bekentenissen van een mensensmokkelaar van Di Nicola en Musumeci, waarvan Ada in samenwerking met Annette de Koning de vertaling verzorgde.

adaduker@home.nl

Arthur Bradford

Arthur Bradford

Auteur
Fragment
Irene Paridaans

Irene Paridaans

Vertaler

Irene Paridaans (1959) was in een vorig leven theoloog en werkte in dat kader jarenlang als geestelijk verzorger in het algemeen ziekenhuis en de forensische psychiatrie. Zij vertaalde en bewerkte niet-literaire fictie en non-fictie voor onder meer Lannoo, Kosmos en Kok. Momenteel vertaalt zij Young Adult en niet-literaire fictie voor HarperCollins. In 2015 rondde Irene de Vertalersvakschool af, waarna zij een talentbeurs kreeg en met Niek Miedema als mentor een tot op heden niet gepubliceerde vertaling maakte van Turtleface and Beyond van Arthur Bradford.

iparidaans@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto auteur: ©  Sarah Law

Hans Kirk

Hans Kirk

Auteur
Fragment
Renske Wiltink

Renske Wiltink

Vertaler

Renske Wiltink (1976) studeerde Deense Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en vertaalt sindsdien zakelijke teksten, tijdschriften en af en toe non-fictie uit het Deens en Engels. Omdat zij zich ook wilde bekwamen in literair vertalen, volgde ze in 2013 een Intensieve Cursus Literair Vertalen Deens-Nederlands van het ELV en in 2014 een vervolgcursus daarop. Datzelfde jaar ontving zij van het ELV een ontwikkelingsbeurs voor veelbelovende literair vertalers, in het kader waarvan deze vertaling van een fragment uit Fiskerne van Hans Kirk tot stand kwam. Zij werd hierbij begeleid door Edith Koenders. Op dit moment werkt Renske aan de vertaling van het tweede boek van de Deense hoogleraar psychologie Svend Brinkmann.

renske.wiltink@gmail.com

Mick Jackson

Mick Jackson

Auteur
Fragment
Betty Klaasse

Betty Klaasse

Vertaler

Betty Klaasse (1980) studeerde Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 rondde zij haar opleiding tot literair vertaler Engels-Nederlands af aan de Vertalersvakschool Amsterdam. Zij ontving een talentbeurs waarmee ze met Niek Miedema als mentor de verhalenbundel Ten Sorry Tales van Mick Jackson vertaalde. Na haar opleiding vertaalde ze o.a. een Young Adult-reeks, een thriller en een historische roman. Haar meest recente boekvertaling verscheen in 2016 bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff: Jonathan gaat los van Meg Rosoff, die dit jaar de Astrid Lindgren-prijs voor haar oeuvre kreeg toegekend. Daarnaast werkt Betty als redacteur voor het Van Gogh Museum en freelance voor algemene uitgeverijen.

klaassebetty@gmail.com

Teru Miyamoto

Teru Miyamoto

Auteur
Fragment
Sander Schoen

Sander Schoen

Vertaler

Sander Schoen (1988) woont en werkt in Tokyo. Hij studeerde Japans aan de Universiteit Leiden, woonde één jaar in Nagasaki als uitwisselingsstudent en schreef zijn bachelorscriptie over vertaalwetenschap in theorie en praktijk, waarbij een novelle van Teru Miyamoto als voorbeeldtekst diende. Om zich na zijn afstuderen in Leiden verder toe te leggen op Japanse literatuur vertrok hij naar Shizuoka, waar hij een master volgde. Met de opgedane kennis van de taal en cultuur als bagage, volgde hij, intussen werkzaam in het Japanse bedrijfsleven, verscheidene vertaalcursussenbij het Expertisecentrum Literair Vertalen. Dit verleende hem op basis daarvan een Ontwikkelingsbeurs, waardoor hij bij zijn vertaling van Miyamoto kon worden begeleid door mentor Luk Van Haute.

sanderschoen25@hotmail.com

Griet Op de Beeck

Griet Op de Beeck

Auteur
Fragment
Isabel Hessel

Isabel Hessel

Vertaler

Isabel Hessel (1973, Schweinfurt) is sinds 2002 vertaalster Nederlands-Duits van fictie, poëzie en non-fictie. Ze studeerde germanistiek, pedagogiek en neerlandistiek in Würzburg, Antwerpen en Keulen en vertaalde onder andere romans van Diane Broeckhoven, Saskia de Coster en Griet Op de Beeck en enkele thrillers. Isabel Hessel attendeert Duitse uitgevers op interessante Nederlandse en Vlaamse titels. Ze woont in Antwerpen en is actief in diverse auteursverenigingen. Bovendien maakt ze deel uit van het vertaalcollectief van Passa Porta te Brussel, dat de Dichter des Vaderlands vertaalt. In haar eigen woorden: ‘Mijn credo is: vertalers zijn auteurs, die niet bang zijn van het witte blad.’

www.isabelhessel.com

 

 

 

 

 

 

 

Foto auteur: © Vera de Kok
Foto vertaler: ©  Elisabeth Verwaest

Eloy Tizón

Eloy Tizón

Auteur
Fragment
Melani Reumers

Melani Reumers

Vertaler

Melani Reumers (1967) heeft lang rondgezworven door uiteenlopende gebieden als de geofysica, de journalistiek en de beeldhouwkunst voor ze haar weg in de letteren vond. In 2013 studeerde ze af als literair vertaler Spaans aan de Vertalersvakschool. Haar vertalingen van verhalen en gedichten van Spaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs zijn gepubliceerd in ruim tien verschillende nummers van de literaire tijdschriften Kort Verhaal, Terras, Tiradeen Tortuca. Daarnaast schrijft ze verhalen en heeft ze ook als schrijver verscheidene publicaties op haar naam staan. Ze werkt momenteel aan een verhalenbundel.

melasmelani@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto auteur: © Natalia Fregoso

Carol Anshaw

Carol Anshaw

Auteur
Fragment
Jetty Huisman

Jetty Huisman

Vertaler

Jetty Huisman (1965) studeerde Engels in Leiden. Zij vertaalt nonfictie en fictie voor verschillende uitgevers; in 2015 verschenen haar vertaling van Schimmenspel (Shades) van de Zuid-Afrikaanse Marguerite Poland (Mozaïek) en een herziening van de oude vertaling van Grace Metalious’ Peyton Place (Nieuw Amsterdam). Ze heeft een eigen bureau voor vertaling en tekstredactie, Ligatuur. In 2015 studeerde ze af als vertaler Engels aan de Vertalersvakschool. Ze ontving een talentbeurs en werkte daarna met Paul Bruijn als mentor aan het werk van Carol Anshaw.

jthuisman@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto auteur: © John Reilly

Knud Rasmussen

Knud Rasmussen

Auteur
Fragment
Groepsvertaling

Groepsvertaling

Vertaler

De groepsvertaling kwam tot stand tijdens een intensieve cursus van het Expertisecentrum Literair Vertalen en is begeleid door Annelies van Hees. Aan de vertaling hebben meegewerkt:

Vibeke Nielsen (vibnielsen@gmail.com)
Lucy Pijttersen (lucypijt@gmail.com)
Ellen ter Poorten (ellenterpoorten@gmail.com)
Tekke Terpstra (t.k.terpstra@gmail.com)
Renske Wiltink (renske.wiltink@gmail.com)

Meer informatie over hen is te vinden in de vertalersdatabase van het ELV.

Inzenden #1

Wil je publiceren in PLUK? Mail dan je voorstel naar redactie@tijdschrift-pluk.nl. Beschrijf kort auteur en tekst, voeg een fragment van de tekst in vertaling toe (ca. 500 woorden), de brontekst van het volledige fragment dat je wilt vertalen en een kort cv + overzicht van je gepubliceerde vertalingen.

Inzendingen mogen variëren van korte verhalen tot fragmenten uit romans en poëzie. De enige restrictie is dat de tekst nog niet eerder is vertaald in het Nederlands. Uiteindelijke publicaties bestaan uit +/- 4000 woorden.

PLUK is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

Voor PLUK #3 kun je tot 1 september 2017 je voorstel indienen.

Over PLUK #1

PLUK – de oogst van nieuwe vertalers is het podium waarop afgestudeerde vertalers debuteren met hun vertaling van zelfgekozen, vaak nog onbekende of ten onrechte in vergetelheid geraakte auteurs. Dit kan een kort verhaal zijn, maar ook een fragment uit een roman of poëzie. In PLUK kunnen beginnende vertalers zich presenteren aan literair agenten, redacteurs, uitgevers, geïnteresseerde collega-vertalers en andere lezers.

De inhoud van PLUK is gevarieerd: lange en korte verhalen, lichte en zware onderwerpen, bekende en onbekende auteurs, oude en nieuwe teksten. Ook streeft de redactie naar een variatie van talen en taalgebieden. Het blad is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

PLUK verschijnt twee keer per jaar. Klik op de bestelknop voor meer informatie over verkoop en abonnement.

Redactie: Anne Folkertsma, Lisette Graswinckel, Betty Klaasse, Louise Koopman, Barbara de Lange, Anne Lopes Michielsen, Niek Miedema, Anne Roetman, Fedde van Santen en Lisa Thunnissen.

Vormgeving en illustraties: Andries Boertien

Contact

 

Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam

 

redactie@tijdschrift-pluk.nl

www.tijdschrift-pluk.nl

  Abonnement
  Wil je elk jaar de verse oogst van nieuwe vertalers ontvangen? Neem dan een abonnement op PLUK. Voor €20 krijg je het nummer thuis gestuurd. Vul het formulier in en kies voor ‘abonnement’.

  Studentenabonnement
  Voor een studentenabonnement betaal je het eerste jaar €15. Daarna kost het tijdschrift €20 per jaar. Vul het formulier in, kies voor abonnement en vermeld je opleiding.

  Losse nummers
  Het is ook mogelijk om losse nummers aan te schaffen. De prijs per nummer is €20. Vul het formulier in geef aan om welk nummer het gaat.

  Bankrekening
  Het rekeningnummer van PLUK is NL14INGB0008430814.

  Bestellen

   Bestellen
   Contact