Woord vooraf PLUK #9

Wie dit blad met een zucht van verlichting heeft opengeslagen om even verlost te zijn van pandemieberichten en sombere toekomstbeelden kan de eerste bijdrage misschien maar beter overslaan. Of nee, juist niet! De dystopie van de Chinees-Amerikaanse schrijfster Ling Ma, waarin een negental New Yorkse yuppen een ziekte heeft overleefd die de rest van de wereldbevolking lijkt te hebben uitgeroeid, is een lichtvoetige variant binnen het genre. De negen kantoortijgers (‘we wisten niets, dus we googelden alles’) moeten leren dingen zelf te doen, want het aanvankelijk nog functionerende internet is al snel in een zinkgat verdwenen. Hun hulpeloosheid is hilarisch. Maar het boek heeft heel wat meer om het lijf. En dat de ondertoon licht wanhopig is, begrijpen we best.

Van de veelzijdige Fransman Arnaud Cathrine krijgen we vervolgens één van de vijfenzestig korte (soms zeer korte) verhalen uit zijn meest recente bundel. Vertaler Jacqueline Wermers merkt op dat Cathrine als het ware de levens steelt van de mensen die hij observeert en beschrijft. Het zijn een soort snapshots of korte filmpjes. In het hier opgenomen verhaal besluit iemand de raadselachtige, zich verward gedragende Parijse overbuurman eens te volgen als die de deur uitgaat. Straat, metro, overstap, winkelcentrum. Komen we iets te weten?

In PLUK 9 staat tot onze trots een flinke lap toneeltekst, en nog wel van Kristina Lugn, een Zweedse coryfee die ook buiten haar eigen land erkenning verdient. Voorafgaand aan het fragment uit De nachtoriëntatielopers is Lugns inleiding bij dit werk afgedrukt. Het is een vierentwintigkaraats, cryptische intentieverklaring waaruit je moeiteloos vijf aforismen zou kunnen halen. Lugn wordt niet voor niets vaak met Beckett vergeleken.

Evenals Ling Ma is Weike Wang een jonge, ambitieuze Chinees-Amerikaanse met een enigszins ironisch-afstandelijke kijk op het moderne leven. In het hier afgedrukte fragment uit haar verhaal ‘Omakase’ vormen sociale gevoeligheden en ongeschreven codes de achtergrond waartegen zich een sushidinertje voor twee afspeelt. De vrouw is bang dat ‘de man’ (hoe hij heet weten we niet) een faux pas zal begaan, maar voelt zich tegelijkertijd aangetrokken tot het onbekommerde gemak waarmee hij zich met jan en alleman onderhoudt. Kan het ooit echt wat worden tussen die twee? Voilà, je hebt nog maar een klein stukje gelezen en er lijkt daarin weinig spectaculairs te gebeuren, maar je leeft allang met haar mee.

De Spaanse dichter León Felipe (1884-1968) wordt tot de roemruchte Generatie van ’27 gerekend. Zijn faam is niet zo groot als die van Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Pedro Salinas of Jorge Guillén, maar vergeten is hij allerminst, ook al verliet hij het land nadat hij tijdens de burgeroorlog tegen de nationalisten had gevochten. Ontheemdheid, spijt, mislukking en ‘wat als’ zijn terugkerende thema’s in onze ruime keuze uit zijn werk. In het notitieboekje dat bij diens arrestatie op Che Guevara werd gevonden stonden overigens zeven gedichten van León Felipe. Of is dat geen aanbeveling?

De voorlaatste bijdrage in dit nummer is een excerpt uit ‘De man die terugkeerde’ van de Japanse verhalenschrijver, romancier, dichter, vertaler en literaire éminence grise Natsuki Ikezawa. Twee mannen in een rubberboot reizen traag stroomopwaarts door een landschap dat nauwelijks houvast biedt. En geleidelijk aan verliezen ook wij als lezers het gevoel dat we grond onder onze voeten hebben. Gaan we, in gedachten, niet alleen stroomopwaarts maar ook terug in de tijd? De ‘site’ die onze bestemming is, is al even raadselachtig en lijkt behekst. En hoe betrouwbaar is de verteller eigenlijk? De onwezenlijke sfeer is die van een heldere droom.

Het is bijna ongelooflijk dat in de rijkdom aan oude en jonge Ierse schrijvers die we in vertaling in de boekwinkels kunnen vinden meesterverteller Seán Ó Faoláin (1900-1991) nog altijd ontbreekt. Niet voor niets is de meest prestigieuze jaarlijkse Ierse prijs voor het beste korte verhaal naar hem genoemd. Als introductie op zijn werk en als uitsmijter van deze PLUK serveren we zijn verhaal ‘De forel’, dat geheel voor zichzelf kan spreken.

Ling Ma

Ling Ma

Auteur

Foto: © Liliane Calfee

Fragment
Anne Elshof

Anne Elshof

Vertaler

Anne Elshof (1986) studeerde Communicatiewetenschap en Engelse Taal en Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkte vervolgens als vertaler en ondertitelaar Engels-Nederlands. In 2017 besloot ze haar vaardigheden verder te ontwikkelen door het postgraduaat Literair Vertalen aan de ku Leuven te volgen. In 2019 rondde ze deze masteropleiding met grote onderscheiding af en in april 2020 verscheen haar vertaling van de Young Adult-roman Anna K. van Jenny Lee bij uitgeverij Moon.
mail@anne-elshof.com

Arnaud Cathrine

Arnaud Cathrine

Auteur

Foto: © Francesca Mantovani, Editions Gallimard

Fragment
Jacqueline Wermers

Jacqueline Wermers

Vertaler

Jacqueline Wermers (1963) volgde de lerarenopleiding Frans en Engels en studeerde daarna Frans aan de Universiteit Utrecht. Ze gaf les aan diverse doelgroepen totdat er een administratieve baan langskwam die zich beter liet combineren met een gezin en een incidentele uitstap naar onderwijs. Daarnaast groeide het plezier in tekstwerk, net als de liefde voor literatuur en de Franse taal. Een minor Literair vertalen Frans bij ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen gaf het laatste duwtje naar de Vertalersvakschool, waarvan ze in 2018 het certificaat behaalde. Samen met Mieke Maassen heeft ze daarna twee niet-literaire boeken vertaald. Ze hoopt in de nabije toekomst ook met een literaire opdracht aan de slag te kunnen.
jacqueline.wermers@gmail.com

Kristina Lugn

Kristina Lugn

Auteur
Fragment
Eline Denolf

Eline Denolf

Vertaler

Eline Denolf studeerde Taal- en Letterkunde (Engels-Zweeds) in Gent. Ze bracht een semester door in Göteborg en later ook in Sydney (Australië), waar ze haar masterscriptie over de vertaling van dialect in toneel begon. Omdat haar interesse in de literaire vertaalpraktijk geprikkeld was, volgde ze een intensieve cursus aan de Vertalersvakschool. Vanuit haar achtergrond als danseres en levendige belangstelling voor de podiumkunsten, besloot ze zich te richten op het vertalen van drama. Hierin komen haar passies voor het geschreven en gesproken woord samen. Momenteel werkt ze aan UGent aan een doctoraat over de rol van de vertaler in meertalige theaterproducties.

Weike Wang

Weike Wang

Auteur

Foto: © Daniel Lee

Fragment
Lies Doms

Lies Doms

Vertaler

Lies Doms (1995) begon haar studie aan de KU Leuven met de bachelor toegepaste taalkunde (Engels-Spaans). Gegrepen door het vertaalvirus en gepassioneerd voor literatuur, koos ze daarna voor de master Vertalen, gevolgd door het postgraduaat Literair Vertalen. Tijdens dat laatste jaar besefte ze pas echt ten volle hoe graag ze bezig was met het vertalen van literaire teksten. Nadat ze in 2019 was afgestudeerd, besloot ze in 2020 nog de korte cursus Engels aan de Vertalersvakschool Antwerpen te volgen. Hoewel de cursus ten gevolge van het coronavirus online moest doorgaan, was het een enorm leerrijke en fijne ervaring die haar nogmaals liet inzien dat ze zich ten volle op het vertaalvak wil toeleggen. Het fragment uit ‘Omakase’ is haar eerste gepubliceerde vertaling.
doms_lies@hotmail.be

Léon Felipe

Léon Felipe

Auteur
Fragment
Willem Hoogendoorn

Willem Hoogendoorn

Vertaler

Willem Hoogendoorn (1960) werkte lang als journalist voor diverse krantenredacties. Nadat hij als autodidact in 2015 en 2016 uit liefhebberij een aantal lange verhalen van de Uruguayaanse schrijver Juan Carlos Onetti had vertaald, had hij de smaak zo te pakken, dat hij zich aanmeldde bij de Vertalersvakschool. Inmiddels heeft hij een uitgever gevonden die belangstelling heeft voor de Onetti-vertalingen en is hij erachter dat hij daarna het liefst alleen nog Spaanstalige poëzie zou vertalen.
willem.hoogendoorn@gmail.com

Natsuki Ikezawa

Natsuki Ikezawa

Auteur

Foto: © Kengo Tarumi

Fragment
Delphine De Ronne en Maarten Saelaert

Delphine De Ronne en Maarten Saelaert

Vertaler

Delphine De Ronne (1996) had altijd al een voorliefde voor literatuur en taal, wat uitmondde in een passie voor de Japanse taal en cultuur. Een reis door Japan in de zomer van 2019 wakkerde haar liefde voor het land alleen maar verder aan. Op dit moment studeert ze Oosterse talen en culturen (Japan) aan de Universiteit Gent. In deze opleiding leerde ze de fascinerende Japanse literatuur kennen, waaronder ook die van Natsuki Ikezawa. Dit is haar eerste literaire vertaling. Naast lezen en schrijven heeft ze ook een grote passie voor fotografie.
dldronne@gmail.be

Maarten Saelaert (1997) heeft tijdens zijn jeugd vele boeken verslonden. Na een jarenlange passie voor de Japanse cultuur tijdens de middelbare school, studeert hij Oosterse talen en culturen (Japan) aan de Universiteit Gent. Tijdens dat parcours heeft hij de bronzen medaille gewonnen bij de Japanese Speech Contest van Nihonjinkai in 2018, heeft hij een semester in Kanazawa gestudeerd en een grote onderscheiding behaald voor zijn onderzoek naar autisme in Japan. Op dit moment schrijft hij zijn masterthesis over de Japanse mode aan het einde van de negentiende eeuw.
maartensaelaert11@hotmail.com

Seán Ó Faoláin

Seán Ó Faoláin

Auteur
Fragment
Arwin van der Zwan

Arwin van der Zwan

Vertaler

Arwin van der Zwan (1982) vertaalt uit het Engels en het Italiaans. In 2005 studeerde hij cum laude af in Italiaanse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn scriptie over de middeleeuwse dichter Dante Alighieri ontving hij de tweejaarlijkse scriptieprijs van de Werkgroep Italië Studies. Na zijn studie werkte hij bij verschillende uitgeverijen, academische instellingen en, meer recent, voor het Expertisecentrum voor Literair Vertalen in Utrecht. Hij is tevens gefascineerd door het landschap en de cultuur van Ierland, sinds hij in zijn jeugd een sprookjesachtige zomervakantie doorbracht op ‘The Emerald Isle’. In het najaar van 2020 rondde hij met goed gevolg de opleiding Literair Vertalen Engels af aan de Vertalersvakschool in Amsterdam.
arwinvanderzwan@gmail.com

Inzenden #9

Wil je publiceren in PLUK? Mail dan je voorstel naar redactie@tijdschrift-pluk.nl. Beschrijf kort auteur en tekst, voeg een fragment van de tekst in vertaling toe (ca. 600 woorden), de brontekst van het volledige fragment dat je wilt vertalen en geef het totaal aantal woorden aan. Stuur daarbij een kort cv en overzicht van je gepubliceerde vertalingen mee en de contactgegevens van de buitenlandse uitgeverij, agent of rechthebbenden. Vertaal je uit een exotische taal? Stuur dan zo mogelijk ook een Engelse vertaling mee.

Inzendingen mogen variëren van korte verhalen tot fragmenten uit romans en poëzie. Graag zelfs! De enige restricties zijn dat de tekst niet eerder is vertaald in het Nederlands en de auteur nog niet ontdekt is in het Nederlandse taalgebied of ten onrechte in vergetelheid is geraakt. Ga dus na of er van de betreffende auteur geen recente vertalingen zijn verschenen en of er niet al een is aangekondigd. Uiteindelijke publicaties bestaan uit 1.000 tot 3.500 woorden. Ook korte fragmenten en gedichten zijn van harte welkom.

PLUK is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

Wil je publiceren in PLUK #11? De deadline voor inzendingen is zondag 15 augustus 2021.

Over PLUK #9

PLUK – de oogst van nieuwe vertalers is het podium waarop afgestudeerde vertalers debuteren met hun vertaling van zelfgekozen, vaak nog onbekende of ten onrechte in vergetelheid geraakte auteurs. Dit kan een kort verhaal zijn, maar ook een fragment uit een roman of poëzie. In PLUK kunnen beginnende vertalers zich presenteren aan literair agenten, redacteurs, uitgevers, geïnteresseerde collega-vertalers en andere lezers.

De inhoud van PLUK is gevarieerd: lange en korte verhalen, lichte en zware onderwerpen, bekende en onbekende auteurs, oude en nieuwe teksten. Ook streeft de redactie naar een variatie van talen en taalgebieden. Het blad is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

PLUK verschijnt twee keer per jaar. Elk nummer wordt door een andere beeldend kunstenaar geïllustreerd. Klik op de bestelknop voor meer informatie over verkoop en abonnement.

Redactie: Koen Boelens, Lisette Graswinckel, Jos Kockelkoren, Niek Miedema, Anda Schippers en Helen Zwaan.

PLUK is een initiatief van de Vertalersvakschool.

Illustraties: Barthel Brussee
Vormgeving: Andries Boertien

Contact

 

Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam

 

redactie@tijdschrift-pluk.nl

www.tijdschrift-pluk.nl

  Abonnement
  Wil je elk jaar de verse oogst van nieuwe vertalers ontvangen? Neem dan een abonnement op PLUK. Voor €20 krijg je het nummer thuis gestuurd. Vul het formulier in en kies voor ‘abonnement’.

  Studentenabonnement
  Voor een studentenabonnement betaal je het eerste jaar €15. Daarna kost het tijdschrift €20 per jaar. Vul het formulier in, kies voor abonnement en vermeld je opleiding.

  Losse nummers
  Het is ook mogelijk om losse nummers aan te schaffen. De prijs per nummer is €20. Vul het formulier in geef aan om welk nummer het gaat.

  Bankrekening
  Het rekeningnummer van PLUK is NL14INGB0008430814.

  Bestellen

   Bestellen
   Contact