Woord vooraf PLUK #8

Toen eind vorig jaar bij uitgeverij Wereldbibliotheek het lijvige schotschrift Against English verscheen had men vast niet met vooruitziende blik deze nieuwe PLUK in gedachten, waarin vijf van de acht bijdragen uit het Engelse taalgebied komen. Maar de auteurs van genoemde hartenkreet (ze willen dat we de meedogenloze opmars van het Engels in onze taal stuiten en voor inspiratie ook eens in andere dan de Angelsaksische culturen rondkijken) kunnen gerust zijn. Wij vertalen alles naar goed Nederlands, en sluipwoordjes worden er rücksichtslos (!) uitgewied. En dat we ditmaal meer uit het Engels vertaalde bijdragen hebben dan anders is zuiver toeval. We kijken naar wat er binnenkomt en selecteren op kwaliteit.

En die is al meteen volop aanwezig in een bekroond verhaal van Lynda Clark over een jongen die een huiselijk probleempje heeft, namelijk dat zijn moeder te pas en te onpas in een dier verandert. Letterlijk. Welk dier is niet te voorspellen. Dat de kinderbescherming zou ingrijpen was een kwestie van tijd. Maar loste dat iets op?

In de tweede bijdrage maken we kennis met Rachel Lyon, eveneens een nieuwe schrijfster die aandacht verdient. In dit intrigerende fragment uit haar debuutroman vertelt een fotografe in korte, rake zinnen over hoe haar carrière begon. Als die van de eerste de beste armoedzaaier, maar wel een armoedzaaier met een camera. En gaandeweg blijken dan toeval, talent en trauma nog maar moeilijk uit elkaar te houden.

We vergaderen dezer dagen even niet fysiek, maar iedereen kent het gevoel van even afgeleid worden tijdens een werkbijeenkomst, bijvoorbeeld door dat licht opbollende gordijn achter in het vertrek. Zijn het gewoon de plooien of staat er iemand achter? In het verhaal van de Japanse Yukiko Motoya wordt even afgeleid worden geleidelijk serieus afgeleid worden, en vervolgens obsessief afgeleid worden. De verteller wordt weer kind, de vergadering ontgaat haar uiteindelijk vrijwel geheel. Het is prachtig uitgewerkt.

In het hart van deze PLUK vinden we vijf tactiele gedichten van de Israëlische Marcela Shulak, die ze overigens in het Engels schreef. Het laatste, ‘Een olijf, een brief’, is onderdeel van een interessant project, waarbij zij de getuigenissen van joden voor de Portugese inquisitie als bronnenmateriaal gebruikte voor gedichten.

We blijven in Portugal. En we blijven bij een poëtische tekst, zij het nu in proza. Van Valter Hugo Mãe is werk in tien talen vertaald, maar tot op heden nooit naar het Nederlands. Zijn korte ‘sprookje’ over een moeder en een in zee verdronken kind smaakt naar meer. ‘Land en zee waren nog niet in mij gescheiden’, schrijft Rilke ergens. In dit verhaal probeert de moeder die scheiding weer ongedaan te maken.

We kennen de nodige witte Zuid-Afrikaanse schrijvers, maar hoeveel zwarte kunnen we uit ons hoofd opnoemen? De jonge Magogodi oaMphela Makhene mag daarbij. Uit haar verhaal ‘Het virus’ presenteren we een flink fragment. Interessant aan deze vertaling is de wisselwerking tussen de brontaal Engels, het (begrijpen we) door de personages gesproken Afrikaans, en de doeltaal Nederlands. Omdat wij sommige Afrikaanse woorden kunnen verstaan hebben die voor ons een minder vervreemdend effect dan ze in het Engels hebben. Ze brengen deze mensen voor ons juist dichterbij, terwijl we ons er toch van bewust zijn dat de taal anders is. Het mooiste voorbeeld in dezen is het woord kerel, dat door de vertaalster cursief is gezet om aan te geven dat het om het Afrikaanse begrip kerel gaat en niet het Nederlandse. Een leuke, doordachte oplossing.

De Spaanse laatbloeier Javier Quevedo Arcos begint zijn verhaal met de mededeling dat hij ooit verliefd was op een vrouw zonder hoofd. Kan gebeuren, zou je denken, maar daarmee zijn we er niet. ‘De liefde voor een vrouw zonder hoofd is een intense, maar ook luchtige ervaring,’ schrijft hij. In een hilarisch en tegelijkertijd verontrustend verhaal blijkt een hoofd toch niet geheel onmisbaar. In de lacune wordt op creatieve wijze voorzien. Maar geheel bevredigend?

We naderen het einde. Alle honken staan nu vol en het wachten is alleen nog op iemand die ons met een overtuigende klap laat binnenkomen. Die iemand is Ray Kinsella, wiens honkbalroman Shoeless Joe (1982) in Noord-Amerika een klassieker is. In het vertaalde fragment brengen we een onaangekondigd bezoek aan de mensenschuwe schrijver J.D. Salinger. Wat dat met honkbal te maken heeft? Lees maar.

De redactie

Lynda Clark

Lynda Clark

Auteur

Foto: © Nigel King

Fragment
Madelon Janse

Madelon Janse

Vertaler

Madelon Janse (1995) begon haar studietijd met een bachelor psychologie, maar richtte zich op de Master Literair Vertalen toen ze merkte hoeveel energie ze haalde uit het bezig zijn met taal, door een nieuwe taal te leren, audioboeken in te spreken bij Dedicon en natuurlijk door te vertalen. In 2019 rondde ze haar master aan de Universiteit Utrecht af. Aansluitend op haar studie liep ze vijf maanden stage bij de redactie van Hollands Diep, waar ze zich naast redactiewerk ook bezighield met het vertalen van fragmenten uit verschillende boeken naar het Engels. Momenteel werkt ze in het kader van een ontwikkelingsbeurs van het ELV aan een nieuw vertaalproject.
madelonjanse@gmail.com

Rachel Lyon

Rachel Lyon

Auteur
Fragment
Isadora Callens

Isadora Callens

Vertaler

Isadora Callens (1988) studeerde taal- en letterkunde (Engels-Spaans) aan de Universiteit van Gent, gevolgd door een master Vergelijkende Moderne Letterkunde. Ze woont in Brussel en werkt in de beeldende kunstsector. Ze heeft een enorme passie voor literatuur en talen. Een aantal reizen door de Verenigde Staten hebben haar liefde voor de Engelse taal en Amerikaanse cultuur alleen maar groter gemaakt. In 2019 voltooide ze een opleiding aan de Vertalersvakschool Antwerpen, in de hoop van haar passie haar beroep te maken. Het fragment uit Zelfportret met jongen is haar eerste gepubliceerde vertaling.
isadora.callens@gmail.com

Marcela Sulak

Marcela Sulak

Auteur
Fragment
Tinka Shaoul

Tinka Shaoul

Vertaler

Tinka Shaoul (1962) heeft een grote passie voor talen en vertalen. Ze voltooide haar studie Engelse Literatuur aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, waar ze meer dan dertig jaar heeft gewoond, gewerkt en gestudeerd. Afgelopen jaar heeft ze haar studie Literair Vertalen afgerond aan de universiteit in Tel Aviv. Ze vertaalde tijdens haar studie verscheidene gedichten van Esther Naomi Perquin waarvan het gedicht ‘Frederik C.’ werd gepubliceerd in de wintereditie 2019 van het literaire tijdschrift Ilanot Review. Haar masterscriptie omvat een gedeeltelijke vertaling (Nederlands-Engels) van Arthur Japin’s boek Vaslav met een theoretisch kritische inleiding. Ze wil graag aan de slag gaan met professionele vertalingen van proza of poëzie vanuit het Engels of Hebreeuws naar het Nederlands.
tinkashaoul@gmail.com

Yukiko Motoya

Yukiko Motoya

Auteur
Fragment
Linus Vermeulen

Linus Vermeulen

Vertaler

Linus Vermeulen (1999) is student Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en volgt daarnaast lessen modern Japans in de master Japanologie, ook aan de Universiteit Gent. Zijn interesse in literatuur en vertalen stamt hoofdzakelijk uit een filosofische interesse in taal, maar zijn passie voor de Japanse taal begon al veel eerder. Op zestienjarige leeftijd begon hij met avondlessen Japans en voordat hij het wist, vond hij zichzelf terug in de master Japanologie.
linusvermeulen@hotmail.com

Valter Hugo Mãe

Valter Hugo Mãe

Auteur
Fragment
Natascha Rutgers

Natascha Rutgers

Vertaler

Natascha Rutgers (Amsterdam, 1990) is vertaalster en tolk Portugees. De liefde voor Portugal zit heel diep, al vroeg op de basisschool werden er werkstukken over Portugal geschreven. Na haar afstuderen aan de tolkenopleiding van de Universiteit Antwerpen heeft ze bij Schiphol Inlichtingen vele verdwaalde reizigers weer op pad weten te sturen. Toen ze in 2018 vervangen werd door een iPad die in contact stond met een callcenter, besloot ze zich te richten op het tolken en vertalen. Nu kun je bij haar terecht voor tolkdiensten, culinaire vertalingen en komt ze regelmatig literaire teksten tegen die ze wel móét vertalen omdat ze te mooi zijn om niet gelezen te worden.
info@traduzircomnatas.com

Magogodi oaMphela Makhene

Magogodi oaMphela Makhene

Auteur

Foto: © SLOWKING

Fragment
Gitte Postel

Gitte Postel

Vertaler

Gitte Postel (1963) studeerde literatuurwetenschap en antropologie en is zich blijven bezighouden met zowel culturele diversiteit als literatuur. Ze werkte als publicist, literair recensent en academicus. Na gepromoveerd te zijn met een proefschrift over Zuid-Afrikaanse literatuur was ze onder meer werkzaam aan de universiteit van Port Elizabeth en aan de Universiteit Leiden. Uiteindelijk besloot ze voor het vak van literair vertaler te kiezen. In 2019 sloot ze de opleiding aan de Vertalersvakschool af en nu is ze de vertaling aan het afronden van een manuscript over migratie. Ze vertaalt zowel uit het Engels als het Afrikaans.
gpostel@telfort.nl

Javier Quevedo Arcos

Javier Quevedo Arcos

Auteur
Fragment
Annet van der Heijden

Annet van der Heijden

Vertaler

Annet van der Heijden (1962) studeerde Spaanse Taal en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waarbij ze afstudeerde in de richting Vertalen. Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben als gesprekstolk, interceptietolk en vertaler in Nederland, Spanje en Zuid-Amerika besloot ze in 2017 terug te keren naar haar oude liefde, de literatuur, door de opleiding literair vertalen Spaans te volgen aan de Vertalersvakschool in Amsterdam. In de zomer van 2019 verbleef Annet op uitnodiging van een docent van de VVS, Jos den Bekker, in het Spaanse Vertalershuis in Tarazona, een ervaring die zij andere vertalers zeker kan aanraden. Annet zoekt nog een Nederlandse uitgever voor de publicatie van haar vertaling van de verhalenbundel Dieren die zich niet laten aanhalen van Javier Quevedo Arcos, waaruit het verhaal ‘De vrouw zonder hoofd’ afkomstig is.
annetvanderheijden@gmail.com

W.P. Kinsella

W.P. Kinsella

Auteur

Foto: © Estate of W.P. Kinsella

Fragment
Sander Grasman

Sander Grasman

Vertaler

Sander Grasman (1984) vertaalt uit het Italiaans en het Engels. Na het afronden van een opleiding Romaanse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, volgde hij de Master Vertalen in Utrecht. In 2016 vertaalde hij voor Xander Uitgevers de autobiografie van voetbalcoach Carlo Ancelotti, Geef mij maar de beker, en onlangs verscheen bij Uitgeverij Signatuur zijn co-vertaling met Thijs van Nimwegen van Gerald Murnanes De vlakte. Naast literair vertaler is hij ook werkzaam als projectmedewerker bij het Expertisecentrum Literair Vertalen en schrijft hij over het Amerikaanse honkbal voor de website www.SportAmerika.nl. Met het vertalen van Shoeless Joe kan hij zijn twee liefdes combineren.
sandergrasman@gmail.com

Inzenden

Wil je publiceren in PLUK? Mail dan je voorstel naar redactie@tijdschrift-pluk.nl. Beschrijf kort auteur en tekst, voeg een fragment van de tekst in vertaling toe (ca. 600 woorden), de brontekst van het volledige fragment dat je wilt vertalen en geef het totaal aantal woorden aan. Stuur daarbij een kort cv en overzicht van je gepubliceerde vertalingen mee en de contactgegevens van de buitenlandse uitgeverij, agent of rechthebbenden. Vertaal je uit een exotische taal? Stuur dan zo mogelijk ook een Engelse vertaling mee.

Inzendingen mogen variëren van korte verhalen tot fragmenten uit romans en poëzie. Graag zelfs! De enige restricties zijn dat de tekst niet eerder is vertaald in het Nederlands en de auteur nog niet ontdekt is in het Nederlandse taalgebied of ten onrechte in vergetelheid is geraakt. Ga dus na of er van de betreffende auteur geen recente vertalingen zijn verschenen en of er niet al een is aangekondigd. Uiteindelijke publicaties bestaan uit 1.000 tot 3.500 woorden. Ook korte fragmenten en gedichten zijn van harte welkom.

PLUK is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

Het tiende nummer van PLUK staat op het punt te verschijnen! Wil je publiceren in PLUK #11? De deadline voor inzendingen is 15 augustus 2021.

Over PLUK #8

PLUK – de oogst van nieuwe vertalers is het podium waarop afgestudeerde vertalers debuteren met hun vertaling van zelfgekozen, vaak nog onbekende of ten onrechte in vergetelheid geraakte auteurs. Dit kan een kort verhaal zijn, maar ook een fragment uit een roman of poëzie. In PLUK kunnen beginnende vertalers zich presenteren aan literair agenten, redacteurs, uitgevers, geïnteresseerde collega-vertalers en andere lezers.

De inhoud van PLUK is gevarieerd: lange en korte verhalen, lichte en zware onderwerpen, bekende en onbekende auteurs, oude en nieuwe teksten. Ook streeft de redactie naar een variatie van talen en taalgebieden. Het blad is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

PLUK verschijnt twee keer per jaar. Elk nummer wordt door een andere beeldend kunstenaar geïllustreerd. Klik op de bestelknop voor meer informatie over verkoop en abonnement.

Redactie: Koen Boelens, Paul Bruijn, Lisette Graswinckel, Jos Kockelkoren, Niek Miedema, Kitty Pouwels, Anda Schippers en Helen Zwaan.

PLUK is een initiatief van de Vertalersvakschool.

Illustraties: Marga van den Heuvel
Vormgeving: Andries Boertien

Contact

 

Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam

 

redactie@tijdschrift-pluk.nl

www.tijdschrift-pluk.nl

  Abonnement
  Wil je elk jaar de verse oogst van nieuwe vertalers ontvangen? Neem dan een abonnement op PLUK. Voor €20 krijg je het nummer thuis gestuurd. Vul het formulier in en kies voor ‘abonnement’.

  Studentenabonnement
  Voor een studentenabonnement betaal je het eerste jaar €15. Daarna kost het tijdschrift €20 per jaar. Vul het formulier in, kies voor abonnement en vermeld je opleiding.

  Losse nummers
  Het is ook mogelijk om losse nummers aan te schaffen. De prijs per nummer is €20. Vul het formulier in geef aan om welk nummer het gaat.

  Bankrekening
  Het rekeningnummer van PLUK is NL14INGB0008430814.

  Bestellen

   Bestellen
   Contact