Woord vooraf PLUK #7

‘Het eerste wat ik ooit van mijn leven schreef was Don Quichot. Ik was tien en in de eentonige zomer had ik uitentreuren veldslagen met plastic soldaatjes geleverd, ridders en astronauten (met een knikker) tegen elkaar laten voetballen en de bal hooggehouden op de binnenplaats. Ik verveelde me. Iedereen in mijn situatie zou het op den duur hebben geprobeerd.’ Wie na deze openingsalinea van de eerste bijdrage van PLUK 7 niet verder wil lezen, mag dit nummer nu dichtslaan. De geciteerde passage is het begin van De ridder van de spiegels, een verhaal van Antonio Ortuño, uit het Spaans vertaald door Rogier Jacques.

In ons tweede stuk reizen we verder naar het zuiden met Aida Edemariam, die het levensverhaal opschreef van haar Ethiopische grootmoeder. En hoe. Hilde Baccarne, goed thuis in Afrikaanse literatuur, vertaalde hieruit een fragment. De oude vrouw, die dingen heeft meegemaakt waar wij ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken, komt ons heel na te staan.

In de bijdrage van vertaalster Charlotte van Rooden maken we kennis met de jonge Roemeense filmregisseuse en schrijfster Anna Kalimar, die onder meer het komen en gaan op een voetgangersoversteekplaats registreert. Te zeggen dat ze filmisch schrijft is een dooddoener, maar het is wel zo.

In vijfentwintig genummerde vignetjes krijgen we een voorproefje uit Catalogus van de verbeelding van de in 2007 jong overleden Franse fotograaf en beeldend kunstenaar Edouard Levé. De auteur beweegt zich in het grensgebied van beeld en taal, en maakt, zoals vertaler Ruben van Luijk in zijn inleiding schrijft, ‘snapshots in woorden’.

Weleens gehoord van de Engelse schrijfster Elizabeth Fair? Kijk, daar hebben we nou PLUK voor. Ze leefde van 1908 tot 1997 en publiceerde in de jaren vijftig zes romans. Die zijn nu in Engeland herontdekt en Chantal Petit vertaalde een fragment uit het in 2017 heruitgegeven A Winter Away. Heel Brits. En dus vakwerk.

Terug naar Afrika. Florent Couao-Zotti is een hier nog volstrekt onbekende schrijver uit Benin. Maar op eigen continent geldt hij als een grootheid en er zijn inmiddels Engelse, Duitse en Japanse vertalingen van zijn werk verschenen. Marjolijn van Loon vertaalde een fragment uit Les fantômes du Brésil (2006), dat zij omschrijft als ‘de Afrikaanse Romeo en Julia’.


Ronduit intrigerend is de vertaling die Pavle Trkulja maakte van de originele roman Schindlers lift van de Kroatische dichter, toneelschrijver en regisseur Darko Cvijetić. Het decor is een flat in de Bosnische stad Prijedor. In deze flat leefden Serviërs, Bosniërs, Kroaten en anderen vreedzaam samen, tot er in 1992 oorlog uitbrak. In korte hoofdstukjes wordt verteld wat er sindsdien met de mensen is gebeurd. Die krijgen een stem, ook degenen die het niet overleefden.

We eindigen zoals we begonnen zijn, met een tekst uit het Spaans. Irma van Leeuwen vertaalde een fragment uit de dit jaar verschenen roman Formas de estar lejos (manieren om ver weg te zijn) van de Baskische schrijfster Edune Portela. De achtergrond is het zuiden van de VS. Een Baskische en een Amerikaan van Poolse afkomst hebben een langdurige liefdesrelatie, die moeizaam en regelmatig gewelddadig is. We horen een fragment van de vrouw. Ze vertelt, denkt, associeert, analyseert. Je wordt er in meegezogen.

Als extraatje hebben we een niet vertaalde bijdrage opgenomen. ‘Wat had ik in die tijd graag een boek gehad als Alles verandert altijd,’ schrijft vertaalster Laura Watkinson over de periode waarin ze haar eerste voorzichtige schreden zette in het vak. Woorden die tijdens de presentatie van voornoemd boek op 11 oktober bijna letterlijk herhaald werden door haar gerenommeerde collega Jeanne Holierhoek. Om welk boek gaat het? Alles verandert altijd (Universitaire Pers Leuven) is een helder geordende reader over zo ongeveer alle denkbare aspecten van het vertaalvak (het gaat zelfs over geld!). Het boek is in principe bedoeld voor beginners, maar vanwege de vele prikkelende bijdragen van vertalers en vertaalwetenschappers beslist net zo interessant voor ervaren krachten. Wij hebben het voorrecht Laura’s persoonlijke reactie op deze pas verschenen bundel te mogen afdrukken.

De redactie

Antonio Ortuño

Antonio Ortuño

Auteur
Fragment
Rogier Jacques

Rogier Jacques

Vertaler

Rogier Jacques (1978) is docent Spaans aan Het Baarnsch Lyceum en vertaler. Hij voltooide de studie Spaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Alicante, Spanje, waar hij om en nabij de twaalf jaar heeft gewoond, gestudeerd en gewerkt. Door zijn werk als commercieel vertaler en zijn grote liefde voor literatuur raakte hij geïnteresseerd in literair vertalen. Vanaf 2010 volgde hij meerdere cursussen Literair Vertalen van het ELV. Eerder vertaalde hij een verhaal van Andrés Neuman.
rogier.jacques@gmail.com

Aida Edemariam

Aida Edemariam

Auteur

Foto: © David Levene

Fragment
Hilde Baccarne

Hilde Baccarne

Vertaler

Hilde Baccarne (1956) was acht jaar leerkracht Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarna vertrok ze voor 17 jaar naar Rwanda, waar ze actief was in de plattelandsontwikkeling. Ze
leerde de verfijnde Rwandese cultuur kennen en de complexe taal vloeiend spreken en schrijven. Na kortere periodes in Kameroen en Zuid-Afrika keerde ze terug naar het Noorden.
Nu werkt ze aan de verwezenlijking van haar droom om jonge auteurs met Afrikaanse wortels  te vertalen uit het Engels of Frans. In 2009-2010 volgde ze in Utrecht de intensieve cursus van
het ELV en in 2018-2019 studeerde ze aan de Vertalersvakschool in Antwerpen. Ze publiceerde tot nu toe twee vertalingen in Gierik & NVT.
hildebaccarne@skynet.be

Anna Kalimar

Anna Kalimar

Auteur

Foto: © Irina Tănase

Fragment
Charlotte van Rooden

Charlotte van Rooden

Vertaler

Charlotte van Rooden (1993) is historica en vertaalt uit het Roemeens en het Duits. Tijdens haar studie woonde ze langere tijd in Berlijn waar ze de scriptie voor haar onderzoeksmaster geschiedenis afmaakte. Ze volgde taalcursussen Roemeens aan het Roemeens Cultureel Instituut in Berlijn en bij een talenschool in Boekarest. In de Roemeense stad Oradea liep ze twee maanden stage bij het instituut voor Duitse taal aan de universiteit. In 2019 is ze gestart met de opleiding literair vertalen Duits-Nederlands aan de Vertalersvakschool. Ze kreeg in datzelfde jaar een ontwikkelingsbeurs van het Expertisecentrum Literair Vertalen toegekend om onder begeleiding van Jan Willem Bos te werken aan een vertaling van Dama de cupă, een Roemeenstalige roman van de Moldavische schrijver Iulian Ciocan.
charlottevanrooden@gmail.com

Foto: © Annouk le Clercq

Édouard Levé

Édouard Levé

Auteur
Fragment
Ruben van Luijk

Ruben van Luijk

Vertaler

Ruben van Luijk komt uit Rotterdam en publiceerde eerder onder andere de eerste gereformeerd-vrijgemaakte kerkverlatingsroman en een bekroonde geschiedenis van het Satanisme. Verder is hij sinds jaar en dag verslingerd aan de Franse literatuur. Momenteel werkt hij als fotograaf en als lector Nederlands aan een universiteit in Polen.
ruben@vanluijk.be

Laura Watkinson

Laura Watkinson

Auteur

Laura Watkinson (1969) vertaalt vooral uit het Nederlands, maar ook uit het Italiaans en Duits in het Engels. Ze studeerde taal- en letterkunde aan de Universiteiten van Oxford en Cambridge. Na haar afstuderen werkte ze als docent Engels aan de universiteiten van Milaan en Neurenberg en haalde daarna een Certificate in Literary Translation aan het University College London. Ze vertaalde boeken van onder andere Cees Nooteboom, Jan van Mersbergen, Annet Schaap, Peter Terrin en Tonke Dragt. Van die laatste auteur zorgde zij ervoor dat De brief voor de koning voor het eerst in het Engels vertaald werd, met groot succes. Binnenkort zal het boek in minimaal 28 landen als Netflixserie te beleven zijn.
laura.watkinson@gmail.com

Fragment
Alles verandert altijd

Alles verandert altijd

Vertaler

Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen, dat wordt uitgebracht door de Universitaire Pers Leuven, is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen en bevat bijdragen van 23 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers in en uit het Nederlands) onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris Van de Poel.

Het is een onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende en gevorderde professional bij het vertalen in en uit het Nederlands. Voor het eerst worden hier alle belangrijke aspecten van het literair vertalen helder en bevattelijk samengebracht: de zakelijke en financiële aspecten, de basiskennis en vaardigheden die deze activiteit veronderstelt, de algemene kernbegrippen en uitdagingen, het vertalen van de traditionele literaire genres, maar ook van kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en filosofie, en de ‘nazorg’ in de vorm van revisie, marketing en promotie.

Elizabeth Fair

Elizabeth Fair

Auteur
Fragment
Chantal Petit

Chantal Petit

Vertaler

Chantal Petit heeft geneeskunde gestudeerd en ook altijd een passie gehad voor talen. Ze rondde in 2011 succesvol de bacheloropleiding vertalen Spaans-Nederlands af aan de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler en Tolk in Den Haag en heeft als vrijwilliger vertaald voor enkele organisaties. Haar belangstelling ging echter vooral uit naar literair vertalen, zodat ze de opleiding literair vertalen Engels-Nederlands aan de Vertalersvakschool in Amsterdam ging volgen en eind 2018 haar certificaat behaalde. Zij werkt het liefst als literair vertaler.
ajcpetit@msn.com

Florent Couao-Zotti

Florent Couao-Zotti

Auteur
Fragment
Marjolijn van Loon

Marjolijn van Loon

Vertaler

Marjolijn van Loon (1954) studeerde Frans aan de Universiteit Nijmegen. Na haar kandidaatsexamen vertrok ze naar Luxemburg. In 2005 keerde ze na 28 jaar terug naar Nederland en ging werken als docent Frans en Algemene Literatuur in het middelbaar onderwijs en bij de Alliance Française. In 2008 sloot ze de Masterstudie Frans af. Marjolijn heeft een brede culturele interesse en is al jaren actief in diverse koren, als zanger en als bestuurslid. In 2018 studeerde ze aan de Vertalersvakschool af als vertaler van Franse literatuur. Tegenwoordig verzorgt ze redactie- en correctiewerk voor collega-vertalers. Ze hoopt in de toekomst zelf vertaalopdrachten te krijgen.

Darko Cvijetić

Darko Cvijetić

Auteur
Fragment
Pavle Trkulja

Pavle Trkulja

Vertaler

Pavle Trkulja (1989) is geboren in Banja Luka, een stad in het noordwesten van Bosnië en niet ver van Prijedor. In 1992 is hij tijdens de oorlog samen met zijn ouders naar Nederland gevlucht, waar het gezin asiel kreeg. Hij studeerde Slavistiek en Oost-Europakunde in Leuven, waarna een master in Europese Studies aan de UvA volgde. Hij heeft Darko Cvijetić in Bosnië leren kennen, waar Pavle als tolk werkte voor een Nederlands televisieprogramma. De twee mannen hebben sindsdien nog altijd goed contact.
pavle.trkulja@gmail.com

Edurne Portela

Edurne Portela

Auteur

Foto: © Isabel Wageman

Fragment
Irma van Leeuwen

Irma van Leeuwen

Vertaler

Irma van Leeuwen (1972) heeft sinds het afronden van de opleiding tot vertaler Spaans aan de Hogeschool Vertol en de studie econometrie aan de Universiteit van Amsterdam in diverse
functies bij verschillende ngo’s gewerkt. Gedurende een aantal jaren reisde ze beroepsmatig veel naar Zuid-Amerika, waar haar liefde voor de Spaanse (en Portugese) taal alleen maar groter is geworden. Naast haar werk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid is ze altijd bezig met taal. Het literair vertalen wil ze in de toekomst graag verder uitbreiden.
irma.van.leeuwen@kpnmail.nl

Inzenden #7

Wil je publiceren in PLUK? Mail dan je voorstel naar redactie@tijdschrift-pluk.nl. Beschrijf kort auteur en tekst, voeg een fragment van de tekst in vertaling toe (ca. 600 woorden), de brontekst van het volledige fragment dat je wilt vertalen en geef het totaal aantal woorden aan. Stuur daarbij een kort cv en overzicht van je gepubliceerde vertalingen mee en de contactgegevens van de buitenlandse uitgeverij, agent of rechthebbenden. Vertaal je uit een exotische taal? Stuur dan zo mogelijk ook een Engelse vertaling mee.

Inzendingen mogen variëren van korte verhalen tot fragmenten uit romans en poëzie. Graag zelfs! De enige restricties zijn dat de tekst niet eerder is vertaald in het Nederlands en de auteur nog niet ontdekt is in het Nederlandse taalgebied of ten onrechte in vergetelheid is geraakt. Ga dus na of er van de betreffende auteur geen recente vertalingen zijn verschenen en of er niet al een is aangekondigd. Uiteindelijke publicaties bestaan uit 1.000 tot 3.500 woorden. Ook korte fragmenten en gedichten zijn van harte welkom.

PLUK is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

Wil je publiceren in PLUK #9? Stuur dan uiterlijk 19 juli 2020 je voorstel in.

Over PLUK #7

PLUK – de oogst van nieuwe vertalers is het podium waarop afgestudeerde vertalers debuteren met hun vertaling van zelfgekozen, vaak nog onbekende of ten onrechte in vergetelheid geraakte auteurs. Dit kan een kort verhaal zijn, maar ook een fragment uit een roman of poëzie. In PLUK kunnen beginnende vertalers zich presenteren aan literair agenten, redacteurs, uitgevers, geïnteresseerde collega-vertalers en andere lezers.

De inhoud van PLUK is gevarieerd: lange en korte verhalen, lichte en zware onderwerpen, bekende en onbekende auteurs, oude en nieuwe teksten. Ook streeft de redactie naar een variatie van talen en taalgebieden. Het blad is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vertalers die niet meer dan één literair boek hebben vertaald dat is uitgegeven.

PLUK verschijnt twee keer per jaar. Elk nummer wordt door een andere beeldend kunstenaar geïllustreerd. Klik op de bestelknop voor meer informatie over verkoop en abonnement.

Redactie: Koen Boelens, Paul Bruijn, Lisette Graswinckel, Jos Kockelkoren, Anne Lopes Michielsen, Niek Miedema en Helen Zwaan.

Illustraties: Elsje Hollanders
Vormgeving: Andries Boertien

Contact

 

Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam

 

redactie@tijdschrift-pluk.nl

www.tijdschrift-pluk.nl

  Abonnement
  Wil je elk jaar de verse oogst van nieuwe vertalers ontvangen? Neem dan een abonnement op PLUK. Voor €20 krijg je het nummer thuis gestuurd. Vul het formulier in en kies voor ‘abonnement’.

  Studentenabonnement
  Voor een studentenabonnement betaal je het eerste jaar €15. Daarna kost het tijdschrift €20 per jaar. Vul het formulier in, kies voor abonnement en vermeld je opleiding.

  Losse nummers
  Het is ook mogelijk om losse nummers aan te schaffen. De prijs per nummer is €20. Vul het formulier in geef aan om welk nummer het gaat.

  Bankrekening
  Het rekeningnummer van PLUK is NL14INGB0008430814.

  Bestellen

   Bestellen
   Contact